Gia đình Tin tức Sản phẩm R & D Trung tâm tiếp thị Khách hàng Về
 
...
   Biến đổi gen thực phẩm, c…
   Sairfu Food Co, Ltd Trịnh Châ…
   Giám sát các quốc gia Ban Giá…
   51 điều tra toàn diện của …
   Tiêu chuẩn quốc gia được …
   Quốc gia thực phẩm bị từ …
   Các "mới mì" Chấp thuận tiê…
 
Gạo sản phẩm impr…Bún miến improvers …
Các sản phẩm gạo …Yuba đậu improvers…
Mì ăn liền canh Se…Nhồi Series dumplin…
Fluffy sản phẩm bộ…Màu trắng synergist…
Thủy hải improvers…Thịt canh Series
Chất bảo quản thự…Thực phẩm bảo quả…
  Gia đình Tin tức Sản phẩm R & D Trung tâm tiếp thị Khách hàng Về
Liên lạc:0371- 63373522 63373533  Fax:0371-63363656  Zip:450000  E-mail:sairfu@126.com  
Địa chỉ:Trịnh Châu shilipu Khu công nghiệp B, số 5  Yu ICP 备:豫ICP备08003567号